Tomášek Křivda

Šestý ročník Cyklosvětlušky se rozsvítil pro čtyřletého Tomáška, který trpí dětskou mozkovou obrnou.

Poprvé se podařilo vybrat tak vysokou částku a to i díky novince – online sbírce a nadaci O2. Výtěžek se použil na nákup nového kočárku a rehabilitačních pomůcek.

Tomášek měl hned od narození těžký životní start, po porodu prodělal mozkovou mrtvici. V důsledku toho došlo k poškození mozku a s tím souvisí jeho zdravotní stav a diagnóza Dětská mozková obrna. Maminka s Tomáškem během jeho života absolvovala spoustu vyšetření na neurologii, pobytů v nemocnici a přidala se epilepsie, autismus a bohužel i autoagrese. Tomík nemluví, nesedí a není schopen sebeobsluhy. Co ho opravdu baví, je být venku a výlety.

Péče o takové dítě je velmi náročná, časově, fyzicky i finančně. Každá podpora je v tuto chvíli důležitá, i s ohledem na to, že maminka po narození Vojtíška onemocněla. Byla jí diagnostikována plicní hypertenze, která ovlivňuje její srdce.

Ani největší finanční dar nedokáže vrátit zdraví, ale může přispět ke zkvalitnění života jak Tomáškovi, tak jeho nejbližším.

DĚKUJEME! Jste skvělí


Děkujeme všem účastníkům letošní Cyklosvětlušky. Opět trháme rekordy.

V letošním ročníku jsme společně s online sbírkou, startovným a darem od Vosíme mohli předat rodině Marušky Kučerové celkovou částku 132 250 Kč.