Hospic sv. Lukáše

„…lidé v nouzi potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…“
sv. Matka Tereza

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních.

Posláním Hospice sv. Lukáše je poskytování specializovaných zdravotních hospicových služeb. K hospicové paliativní péči jsou přijímáni klienti v terminálním stádiu života, u kterých již byly vyčerpány všechny možnosti léčby základního onemocnění, postupující nemoc je ohrožuje na životě, zdravotní obtíže vyžadují léčbu symptomatickou, ale nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici a domácí péče není možná, je nedostačující či pro rodinu nezvladatelná. Cílem práce týmu odborníků hospice je dosažení co nejlepší kvality života nemocného člověka i jeho rodiny.

Jsme velice rádi, že i díky Cyklosvětlušce je možné i nadále tyto služby poskytovat těm, co to nejvíce potřebují.