CYKLOSVĚTLUŠKA
ANEB
SVĚTÝLKA NADĚJE
8. září 2018 | Ostrava-Zábřeh
PROČ PŘIJET NA KOLE?
Přidejte se k nám a staňte se CYKLOSVĚTLUŠKOU.
Svou účastí podpoříte
organizaci Spirála o.p.s.,
užijete si magickou večerní jízdu
a můžete vyhrát třeba jízdní kolo :-). Registrujte se...
Prvních sto získá vstupenku na hokej od HC VÍTKOVICE RIDERA.
CO ZÍSKÁM ÚČASTÍ NA CYKLOSVĚTLUŠCE
- PARÁDNÍ ZÁŽITEK Z JÍZDY
- POMŮŽU DOBRÉ VĚCI
- LÍSTKY NA HOKEJ
- SVÍTILNY NA KOLO
- MALÉ OBČERSTVENÍ
- DROBNÝ DÁREK
- ŠANCI VYHRÁT Z MNOHA SUPER CEN
KDE HLAVNÍ CENOU JE JÍZDNÍ KOLO
Program
8. září 2018 / sobota
18:00 - Zahájení programu
18:30 - Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s.
19:00 - Prezentace Spirála o. p. s.
19:30 - CHEERLEADERS HC Vítkovice Ridera
20:00 – START MAXI a MINI BĚLÁKu
20:30 – OHŇOVÁ SHOW POSTRPOI a VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
VÍTE ŽE...
Správná CYKLOSVĚTLUŠKA by měla mít co nejvíce nazdobené kolo světelnými efekty. Fantazii se meze nekladou, odměníme tu nejoriginálnější :-).

Nebude to žádný závod, ale večerní jízda ve skupině pohodovým tempem.

Při registraci získá každý světýlko naděje a něco na zub ;-)
Naši partneři
Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem,
pokud se chcete stát také partnerem závodu.
TRAŤ
V Bělském lese jsme vybrali dva okruhy pro všechny věkové kategorie. MAXI Bělák a MINI Bělák.
On-line registrací získáte větší šanci na výhru :-)
Úhrada registrace je možná na pokladně DK Akord
nebo v den závodu od 17 hod. přímo na nám. SNP.

Děti nad 15 let a dospělí 200 Kč / Děti do 15 let 80 Kč
Podmínky
Účastníci se zavazují, že v průběhu cyklojízdy budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.
Jízdy se zúčastní v řádné cyklistické přilbě.
Jsou si vědomi, že se cyklojízda jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během jízdy řídí provoz na pozemních komunikacích.
Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
REGISTRACE se stává platnou až po uhrazení startovného. Do té doby považujeme přihlášení za informaci, že máte zájem se cyklojízdy zúčastnit a nebudete zařazení do startovní listiny. Zrušení registrace nebo nenastoupení k jízdě z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor akce, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, kdy pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Účastnící mladší 15 let mohou startovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato osoba bere veškerou odpovědnost za nezletilého účastníka.

Touto registrací prohlašuji, že:
• jsem si přečetl/a propozice cyklojízdy a souhlasím s nimi.
• jsem zdravotně způsobilý/á se cyklojízdy zúčastnit - pořadatel doporučuje před jízdou absolvovat zdravotní prohlídku
• budu respektovat a dbát pokynů pořadatelů, dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě
• v místech, kde trať vede po pozemních komunikacích budu respektovat pravidla silničního provozu a pokynů policie či pořadatelů
• zúčastňuji se na vlastní nebezpečí a respektuji, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po jízdě
• pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s cyklojízdou
• pořadatel se zavazuje, že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona
• souhlasím se zasíláním reklamního sdělení - tento souhlas mohu kdykoli v budoucnu odvolat
MÍSTO STARTU
8. září 2018, DK AKORD, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Všichni účastníci by měli dorazit nejpozději do 19:30 na náměstí SNP před AKORD, kde se připraví na start cyklo jízdy ve své kategorii.
cyklosvetluska@dk-akord.cz
+420 596 762 511
Sledujte naše novinky k akci a těšte se neopakovatelný zážitek.
Made on
Tilda